Η απόλαυση μιας ζεστής κούπας στα χέρια σου φαίνεται ότι είναι ένας από τους τρόπους για να επιβιώσεις μέσα στον χειμώνα. 
Μία διαφορετική πρόταση για το πρωινό σου!